Gwrandawiadau'r gorffennol

Rydym yn cyhoeddi ein gwrandawiadau Addasrwydd i Ymarfer yn unol â'n polisi datgelu. Gellir dod o hyd i'r rhai sydd angen eu cyhoeddi isod.

Mae rhestr o newidiadau i'r gofrestr ar gael ar y dudalen diwygiadau misol.

Trawsgrifiadau

I ofyn am drawsgrifiad, gan gynnwys copi o wrandawiad neu geisiadau Rhyddid Gwybodaeth, lawrlwythwch ffurflen gais Trawsgrifiad.

Ar ôl ei gyflwyno, darperir dyfynbris a bydd gofyn i chi lofnodi ymrwymiad i dalu'r holl gostau cysylltiedig sy'n seiliedig ar daliadau fesul awr y Trawsgrisiwr am daliadau trawsgrifio a llungopïo (lle bo'n berthnasol) a fydd yn amrywio yn ôl maint y trawsgrifiad.

Pan dderbynnir cais am drawsgrifiad sydd wedi cael ei olygu oherwydd natur sensitif y trafodion, bydd y Rheolwr Gwrandawiadau'n golygu'r trawsgrifiad yn unol â hynny, a chodir tâl arnoch fel uchod. Anfonwch yr holl geisiadau trawsgrifiad at hearings@optical.org.

Gwrandawiadau'r gorffennol

2024

Chwefror
1 Feb 2024 Matthew Bickerstaffe 5th IOR crynodeb
29 Jan - 2 Feb 2024 Herkiran Riyait Substantive summary Decision  
5 Feb 2024 Omer Arshad 6th IOR summary
13 Feb 2024 Geraint Griffiths 2nd IOR summary
14 Feb 2024 Priyal Patel 4th IOR summary
15 Feb 2024 Rajeev Lal Saigal Crynodeb IOR 1af
16 Feb 2024 Sean Hughes 5th IOR crynodeb
19 Feb 2024 Sam Arian 4th IOR summary
22 Feb 2024 Amandeep Sandhu 1st Substantive Order Review
23 Feb 2024 Sundeep Kaushal 2nd IOR summary
Ionawr
3 Jan 2024 Arif Ali Crynodeb IOR 1af
4 Jan 2024 Ravi Bhojwani Crynodeb IOR 1af 
5 Jan 2024 Suleman Patel - APELIWYD Penderfyniad sylweddol
5 Jan 2024 Aisha Hussain 5th IOR crynodeb
8 - 16 Ion 2024 Simon Rose  Penderfyniad sylweddol
11 Jan 2024 Mohamed Sufi Penderfyniad Apêl Reg
12 Jan 2024 Raees Ishtiaq Crynodeb cais IO
15 Jan 2024 Arif Chanawala Penderfyniad adfer

16 Jan 2024

Andrew Oliver Crynodeb cais IO

18 Jan 2024

Sally Hilton Crynodeb IOR 1af

19 Jan 2024

Sapna Dave Crynodeb IOR 1af

23 Jan 2024

Hasmita Shah Crynodeb cais IO

24 Jan 2024

Saima Bashir Crynodeb IOR 1af

29 Ion - 01 Chwef 2024

Kirsty Watson Penderfyniad sylweddol

2023

Rhagfyr 2023
8 Rhag Mohammad Khan Crynodeb cais IO
04-12 Rhag Robert Fyfe  Penderfyniad sylweddol 
13 Rhag Ibrar Ahmed 3ydd IOR Crynodeb 
21 Rhag Christopher Watson Crynodeb cais IO
Tachwedd 2023
1 Tachwedd Ross Hutcheson 2il benderfyniad Is-adolygiad
7 Tachwedd  Joshua Smith Penderfyniad APD sylweddol
16-19, 24-26 a 30 Hydref, 1 a 7 Tachwedd Andrew Maynard Penderfyniad sylweddol
17 - 25 Gorffennaf, 6 ac 8 Tachwedd Donald Lydon Penderfyniad sylweddol
14 Tachwedd John Watson Penderfyniad 6ed Adolygiad IO
15 Tachwedd Umar Masood Crynodeb cais Gorchymyn Dros Dro
16 Tachwedd Gary Marshall 2il benderfyniad Is-adolygiad
13-21 Tachwedd Rishi Patel Penderfyniad sylweddol
27-30 Tachwedd Thomas Dupeyrat Penderfyniad sylweddol
Hydref 2023
02-03, 05 & 09-13 Hyd  Tajinder Ghattaora Penderfyniad sylweddol 
18 Hydref  Mohammed Ul- Haq Crynodeb Penderfyniad 1af IOR
19 Hydref Richard Carr 3ydd IOR penderfyniad crynodeb
20 Hydref  Shahid Nazir Crynodeb o benderfyniad Gorchymyn Dros Dro
24 Hydref  Philip Sowden Penderfyniad sylweddol
25 Gorffennaf-09 Awst a 23-24 Hyd   Mariam Haling  Crynodeb sylweddol o'r penderfyniad 
27 Hydref  Jane Lai 2il Crynodeb adolygiad sylweddol
Medi 2023
26 Medi Bhavik Gandhi Penderfyniad APD sylweddol
29 Medi Naseem Suleman Crynodeb cais Gorchymyn Dros Dro
Awst 2023
31 Awst  Michael Moon  Penderfyniad Adolygiad Sylweddol 1af 
Gorffennaf 2023
3-11 Gorffennaf 2023  Ben Burnage Penderfyniad sylweddol
19 Gorffennaf 2023  Omowunmi Olakehinde  Crynodeb Apêl Cofrestru 
13 - 19 Gorffennaf 2023 Carla Mahon Penderfyniad sylweddol
Mehefin 2023
19 - 21 Mehefin 2023 Martyn Stewart Penderfyniad sylweddol
19 - 22 Mehefin 2023 Jitesh Gadher Penderfyniad sylweddol
Mai 2023
22 - 26 Mai Mohammed Zada Penderfyniad sylweddol
16-31 Mai Manish Patel Penderfyniad sylweddol
Ebrill 2023
11 Ebrill  Daniel Holden Penderfyniad sylweddol
12-14 Ebrill  Badran Rehman Penderfyniad sylweddol
26 Ebrill  Helen Connor Crynodeb Apêl Cofrestru
Mawrth 2023
6 Mawrth Helena Kloverlid Apêl Cofrestru
06 - 09 Mawrth Zbigniew Ashleigh Penderfyniad sylweddol
13 Mawrth - 20 Mawrth Helen Lampka Penderfyniad sylweddol
23-24 Mawrth Keith Coakham APD sylweddol (crynodeb)
Chwefror 2023

 

21 - 27 Chwef 2023 Nirmal Koasha Penderfyniad sylweddol