Gwrandawiadau'r gorffennol

Rydym yn cyhoeddi ein gwrandawiadau Addasrwydd i Ymarfer yn unol â'n polisi datgelu. Gellir dod o hyd i'r rhai sydd angen eu cyhoeddi isod.

Mae rhestr o newidiadau i'r gofrestr ar gael ar y dudalen diwygiadau misol.

Trawsgrifiadau

I ofyn am drawsgrifiad, gan gynnwys copi o wrandawiad neu geisiadau Rhyddid Gwybodaeth, lawrlwythwch ffurflen gais Trawsgrifiad.

Ar ôl ei gyflwyno, darperir dyfynbris a bydd gofyn i chi lofnodi ymrwymiad i dalu'r holl gostau cysylltiedig sy'n seiliedig ar daliadau fesul awr y Trawsgrisiwr am daliadau trawsgrifio a llungopïo (lle bo'n berthnasol) a fydd yn amrywio yn ôl maint y trawsgrifiad.

Pan dderbynnir cais am drawsgrifiad sydd wedi cael ei olygu oherwydd natur sensitif y trafodion, bydd y Rheolwr Gwrandawiadau'n golygu'r trawsgrifiad yn unol â hynny, a chodir tâl arnoch fel uchod. Anfonwch yr holl geisiadau trawsgrifiad at hearings@optical.org.

Gwrandawiadau'r gorffennol

2024

June
11 Mehefin 2024 Raees Ishtiaq 1st IOR Summary
12 Mehefin 2024 Naseem Suleman Penderfyniad sylweddol
13 Mehefin 2024 Sapna Dave 2nd IOR summary
May
22 April - 3 May 2024 Yaqut Khan Penderfyniad sylweddol
4-5 December 2023, 13 February 2024 and 7 and 10 May 2024 Mohammed Zada Penderfyniad sylweddol 
13-14 May 2024 Aisha Hussain Crynodeb sylweddol o'r penderfyniad
17 Mai 2024 Nasir Butt Crynodeb cais IO
20 Mai 2024 Mohammad Khan  Crynodeb IOR 1af
April
02 Ebrill 2024 Adam-Bilal Sayed IO Application decision Summary 
05 Ebrill 2024 Shahid Nazir 1st IOR Summary
11 Ebrill 2024 Abdul Khan IO Application decision summary
16 Ebrill 2024 John Watson Penderfyniad sylweddol
17 Ebrill 2024 Yasmin Saleem IO Application decision summary
18 Ebrill 2024 Umar Masood Crynodeb Penderfyniad 1af IOR 
March
1 Mawrth 2024 Michael Moon 2nd Sub Review Decision
5 Mawrth 2024 Ravi Bhojwani 2nd IOR Summary
6 Mawrth 2024 Richard Carr 4th IOR Summary
4 & 13 March 2024 Nirmal Koasha Sub Review decision
4 -12 March Baber Malik Penderfyniad sylweddol
15 Mawrth 2024 Andrew Maynard Sub Review decision
20 Mawrth 2024 Helen Lampka Sub Review decision
11 - 15 and 19 - 20 March 2024 Ibrar Ahmed Penderfyniad sylweddol
25 Mawrth 2024 Christopher Watson 1st IOR Summary
25 Mawrth 2024 Sally Hilton 2nd IOR summary
27 Mawrth 2024 Francisca Gracia Ruiz Crynodeb cais IO
28 Mawrth 2024 Mabrouk Boughanmi IO Application Summary
28 Mawrth 2024 Mohammed Ul-Haq 2nd IOR summary 
Chwefror
29 Ion - 01 Chwef 2024 Kirsty Watson Penderfyniad sylweddol
1 Feb 2024 Matthew Bickerstaffe 5th IOR crynodeb
29 Jan - 2 Feb 2024 Herkiran Riyait Substantive summary Decision  
5 Feb 2024 Omer Arshad 6th IOR summary
13 Feb 2024 Geraint Griffiths 2nd IOR summary
14 Feb 2024 Priyal Patel 4th IOR summary
15 Feb 2024 Rajeev Lal Saigal Crynodeb IOR 1af
16 Feb 2024 Sean Hughes 5th IOR crynodeb
23 Feb 2024 Sundeep Kaushal 2nd IOR summary
20-30 Nov 2023 and 21-23 Feb 2024  Gareth Long Penderfyniad sylweddol 
27 Feb 2024

Turan Kaya

IO Application summary
Ionawr
4 Jan 2024 Ravi Bhojwani Crynodeb IOR 1af 
5 Jan 2024 Suleman Patel - APELIWYD Penderfyniad sylweddol
8 - 16 Ion 2024 Simon Rose  Penderfyniad sylweddol
15 Jan 2024 Arif Chanawala Penderfyniad adfer

16 Jan 2024

Andrew Oliver Crynodeb cais IO

23 Jan 2024

Hasmita Shah Crynodeb cais IO

 

2023

Rhagfyr 2023
04-12 Rhag Robert Fyfe  Penderfyniad sylweddol 
Tachwedd 2023
1 Tachwedd Ross Hutcheson 2il benderfyniad Is-adolygiad
7 Tachwedd  Joshua Smith Penderfyniad APD sylweddol
17 - 25 Gorffennaf, 6 ac 8 Tachwedd Donald Lydon Penderfyniad sylweddol
16 Tachwedd Gary Marshall 2il benderfyniad Is-adolygiad
13-21 Tachwedd Rishi Patel Penderfyniad sylweddol
27-30 Tachwedd Thomas Dupeyrat Penderfyniad sylweddol
Hydref 2023
02-03, 05 & 09-13 Hyd  Tajinder Ghattaora Penderfyniad sylweddol 
25 Gorffennaf-09 Awst a 23-24 Hyd   Mariam Haling  Crynodeb sylweddol o'r penderfyniad 
27 Hydref  Jane Lai 2il Crynodeb adolygiad sylweddol
Medi 2023
26 Medi Bhavik Gandhi Penderfyniad APD sylweddol
Gorffennaf 2023
3-11 Gorffennaf 2023  Ben Burnage Penderfyniad sylweddol
19 Gorffennaf 2023  Omowunmi Olakehinde  Crynodeb Apêl Cofrestru 
13 - 19 Gorffennaf 2023 Carla Mahon Penderfyniad sylweddol
Mehefin 2023
19 - 21 Mehefin 2023 Martyn Stewart Penderfyniad sylweddol
19 - 22 Mehefin 2023 Jitesh Gadher Penderfyniad sylweddol