Dyletswydd broffesiynol candour

Dyletswydd broffesiynol candour

Dylid darllen y canllawiau hyn ochr yn ochr â'r Safonau Ymarfer ar gyfer optometryddion ac Optegwyr Dosbarthu y mae'n rhaid i bob optometrydd ac optegydd dosbarthu eu cymhwyso i'w practis.

Bwriedir darllen yr adrannau gyda'i gilydd ac ni ellir eu darllen ar wahân.