Arweiniad

Y rheoleiddiwr ar gyfer y proffesiynau optegol yn y DU, gan ddiogelu'r cyhoedd trwy hyrwyddo safonau uchel o addysg, perfformiad ac ymddygiad ymhlith gweithwyr proffesiynol optegol.