Codi pryderon

In this section you will find guidance on how to raise a concern about an optician or another optical professional, an education programme or a CPD provider, and information on how we investigate and manage that concern.

Canllawiau ar sut i godi pryderon am addasrwydd optegydd i ymarfer.

Darganfyddwch sut rydym yn cynnal ein gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer, canllawiau i ddeall eich rôl fel tyst a darllen canlyniadau ein gwrandawiadau yn y gorffennol.

Outlining how you can raise a concern or complaint about a CPD provider and the steps we will take to deal with it.

Gwybodaeth i unigolion cofrestredig am beth i'w wneud os codir pryderon amdanynt.

Gwybodaeth am sut y gallwch godi pryderon am raglen addysg neu gymhwyster.