Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae'n hanfodol bod ymarferwyr gofal llygaid yn diweddaru eu sgiliau ac yn datblygu rhai newydd er mwyn cadw cleifion yn ddiogel. Mae gofyn i gofrestreion gwblhau DPP yn un ffordd yr ydym yn diogelu'r cyhoedd.