Polisi cwynion ac adborth corfforaethol

Dogfen

Crynodeb

Mae'r polisi hwn yn amlinellu sut y gallwch godi cwyn neu roi adborth am ein polisïau, prosesau, gweithwyr, aelodau neu eraill sy'n gweithio i ni.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r polisi hwn i roi gwybod i ni sut mae darparwr cwrs Addysg Optegol neu CET neu'r OCCS (Gwasanaeth Cwynion Defnyddwyr Optegol) wedi delio â chwyn rydych chi wedi'i godi gyda nhw.

Mae'r polisi hwn yn esbonio sut y byddwn yn ymdrin â'ch cwyn a beth i'w ddisgwyl yn ystod y broses.

Cyhoeddedig

Mehefin 2021