Adfer eich cofrestriad

Os ydych wedi bod oddi ar y cofrestrau am gyfnod o amser, e.e. ar gyfer seibiant gyrfa, absenoldeb mamolaeth, neu am fethu ag adnewyddu eich cofrestriad, yna mae'n rhaid i chi wneud cais i gael eich adfer i'r gofrestr. Mae'n anghyfreithlon ymarfer os nad ydych wedi cofrestru gyda ni.