Cofrestru o dramor

Canllawiau ar sut i gofrestru gyda ni os ydych chi'n weithiwr proffesiynol optegol o dramor.

Rhwng mis Ebrill 2023 a mis Medi 2023, gwnaeth 151 o unigolion gais am hawl i ymarfer, a chafodd 30 o unigolion hawl i ymarfer.

O'r 28 hynny a roddwyd cydnabyddiaeth, roedd gan chwech radd israddedig yn yr UE, roedd gan 20 radd ôl-raddedig ac roedd gan ddau ddiploma'r UE.

O'r rheiny, roedd gan 12 ohonynt rhwng 1-5 mlynedd o brofiad proffesiynol, roedd gan 10 rhwng 6-10 mlynedd o brofiad proffesiynol, ac roedd gan 6 brofiad proffesiynol 11+ mlynedd.

Byddwn yn darparu diweddariadau bob chwe mis.