Gofynion addysg a hyfforddiant (o fis Mawrth 2021)

Gofynion addysg a hyfforddiant newydd

Fel rhan o'n Hadolygiad Strategol Addysg, rydym wedi diweddaru ein gofynion addysg a hyfforddiant ar gyfer cymwysterau a gymeradwywyd gan GOC ar gyfer: 

Maent yn disodli'r Llawlyfr Sicrwydd Ansawdd Addysg cyfredol ar gyfer optometreg (2015) a dosbarthu offthalmig (2011), Llawlyfr Presgripsiynu Annibynnol (2008), a Llawlyfr Lens Cyswllt (2007). Mae'r gofynion newydd yn sicrhau bod gan bob gweithiwr proffesiynol optegol yr offer i ddarparu gwasanaethau gofal llygaid mewn tirwedd sy'n newid yn gyflym a diwallu anghenion cleifion yn y dyfodol.

Gwyliwch ein fideo byr isod am fwy o wybodaeth.

Rydym hefyd wedi cynhyrchu graffeg llinell amser sy'n dangos y daith i gyflwyno a gweithredu'r ETR newydd, gan gynnwys cerrig milltir allweddol fel yr Adolygiad Strategol Addysg (ESR) ac ymgynghoriadau amrywiol ar ein cynigion.

Gweld y graffig llinell amser.

Gwneud cais am, neu addasu, i'r gofynion newydd

Os ydych yn ceisio cael cymeradwyaeth neu addasu cymhwyster sy'n bodoli eisoes, cysylltwch â'r Tîm Addysg yn gyntaf drwy education@optical.org i drafod y broses ac i gael rhagor o wybodaeth.

Gellir dod o hyd i'r holl ddogfennau, ffurflenni a thempledi cysylltiedig sydd eu hangen i gael cymeradwyaeth ar gyfer neu addasu cymhwyster sy'n bodoli eisoes gan ddefnyddio'r dolenni cymhwyster perthnasol uchod.

Unwaith y byddwn yn fodlon bod cymhwyster presennol yn gallu bodloni'r gofynion addysg a hyfforddiant wedi'u diweddaru, byddwn yn ei 'nodi'. Mae hyn yn golygu ein bod wedi adolygu'r cynlluniau manwl o sut y bydd cymhwyster addasedig y darparwr yn bodloni'r gofynion newydd ac wedi nodi'r newidiadau hyn. Nid ydym yn defnyddio'r derminoleg 'cymeradwyaeth' yn y broses hon gan fod y cymhwyster eisoes yn dal cymeradwyaeth GOC.

Cymwysterau sy'n cael eu darparu o dan y gofynion newydd

Optometreg 

Dosbarthu Opteg 

Cyflenwad Ychwanegol, Rhagnodi Atodol a/neu Bresgripsiynu Annibynnol 

  • Prifysgol Aston - Rhagnodi Annibynnol ar gyfer Optometryddion - O Hydref 2023

Cwestiynau a ofynnir yn aml 

Gweler ein tudalen Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth am y gofynion newydd.