Datganiadau sefyllfa a gwybodaeth ddefnyddiol

Crynodeb

Mae'r casgliad hwn o ddogfennau yn dwyn ynghyd gyfres o ddatganiadau sefyllfa a chyngor defnyddiol gan y Cyngor Optegol Cyffredinol.

Dogfennau

Datganiadau wedi'u tynnu'n ôl

Mae'r datganiad hwn wedi'i dynnu'n ôl ond fe'i cadwyd ar y wefan at ddibenion archifo:

Cynnwys cysylltiedig