Codi pryderon am optegydd

Rydym yn cymryd pryderon a godwyd gyda ni o ddifrif. Yma cewch fanylion am sut y gallwch godi pryder, y math o bryderon y gallwn ymchwilio iddynt, a'r camau y gallwn eu cymryd i ddiogelu diogelwch a hyder y cyhoedd.