Ni yw'r rheoleiddiwr ar gyfer y proffesiynau optegol yn y Deyrnas Unedig

Rydym yn diogelu'r cyhoedd drwy osod safonau ar gyfer addysg, hyfforddiant, perfformiad ac ymddygiad ymhlith optegwyr yn y Deyrnas Unedig.

Darganfyddwch fwy am yr GOC

Chwilio'r gofrestr

Gallwch ddefnyddio'r cofrestrau optegwyr i chwilio am ymarferydd unigol neu fusnes cofrestredig.

Chwilio uwch
Derbyniad GOC

Mae'r GOC wedi penodi Dr Hema Radhakrishnan yn aelod cofrestredig o'i Gyngor, gan ddechrau ar 15 Mawrth. Mae Hema yn optometrydd cymwys gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y byd academaidd.

Cyhoeddwyd am 12:00 ar 04/03/2024

Y diweddariadau diweddaraf

Heddiw mae'r GOC wedi lansio ymgynghoriad ar ei strategaeth ddrafft ar gyfer 2025-30.

Cyhoeddwyd ar 17/04/2024

Newyddion a datganiadau i'r wasg

Mae GOC yn dileu optometrydd yn Wembley o'r gofrestr

Mae'r GOC wedi penderfynu dileu Ibrar Ahmed, optometrydd sydd wedi'i leoli yn Wembley, o'i gofrestr. 

Cyhoeddwyd ar 28/03/2024

Newyddion a datganiadau i'r wasg

Mae GOC yn atal optometrydd Morecambe o'r gofrestr

Mae'r GOC, rheoleiddiwr y DU ar gyfer optometryddion ac optegwyr dosbarthu, wedi penderfynu atal Michael Moon, optometrydd sydd wedi'i leoli ym Morecambe, o'i gofrestr am chwe mis.  

Cyhoeddwyd ar 21/03/2024

Newyddion a datganiadau i'r wasg

GOC yn lansio Arolwg Gweithlu a Chanfyddiadau 2024

Mae'r GOC wedi lansio ei Arolwg Gweithlu a Chanfyddiadau i gael cipolwg gwerthfawr ar farn cofrestryddion. Mae'r arolwg yn cael ei gynnal yn annibynnol gan Enventure Research i gadw ymatebion yn gyfrinachol.

Cyhoeddwyd ar 19/03/2024