Gwrandawiadau yn y dyfodol

Nid yw'r rhan fwyaf o'n gwrandawiadau cyhoeddus a phreifat bellach yn cael eu cynnal yn ein swyddfa yn Llundain. Lle bo'n bosibl, byddwn yn cynnal gwrandawiadau rhithiol o bell naill ai trwy delegynadledda, dolen fideo neu ar y papurau.

Mae rheol 25(1) yn ei gwneud yn ofynnol i wrandawiadau sylweddol gael eu cynnal yn gyhoeddus. Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn darparu dolen deialu i'n gwrandawiadau cyhoeddus rhithwir fel y gall partïon â diddordeb fod yn bresennol.

Disgrifir y ffordd y caiff dyddiadau clyw eu pennu yng Nghanllawiau'r GOC ar gyfer Cyfarfodydd Rheoli Achosion.

Dyddiadau gwrandawiadau yn y dyfodol

Bydd gwybodaeth am wrandawiadau yn y dyfodol ar gael o leiaf fis ymlaen llaw, lle bo ar gael. 

2024

Mehefin 2024

 

17-28 June Hadiqa Ali and Azhar Mahmood Rhybudd sylweddol
17-25 June Rajeev Lal Saigal Rhybudd sylweddol
21 June Sohail Bhula 1af IO adolygiad hysbysiad
Gorffennaf 2024

 

1 July  Andrew Oliver 1af IO adolygiad hysbysiad
1-2 July Gareth Harris Rhybudd sylweddol
2-12 July  Priyal Patel Rhybudd sylweddol
8 July  Hasmita Shah 1af IO adolygiad hysbysiad
8-12 July Emma Turner Rhybudd sylweddol
22-31 July Sandeep Dhaliwal Rhybudd sylweddol
29-30 July Sally Hilton Hysbysiad sylweddol (ailddechrau)
Awst 2024
5-16 August Ateeq Ashraf Rhybudd sylweddol