Gwrandawiadau yn y dyfodol

Nid yw'r rhan fwyaf o'n gwrandawiadau cyhoeddus a phreifat bellach yn cael eu cynnal yn ein swyddfa yn Llundain. Lle bo'n bosibl, byddwn yn cynnal gwrandawiadau rhithiol o bell naill ai trwy delegynadledda, dolen fideo neu ar y papurau.

Mae rheol 25(1) yn ei gwneud yn ofynnol i wrandawiadau sylweddol gael eu cynnal yn gyhoeddus. Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn darparu dolen deialu i'n gwrandawiadau cyhoeddus rhithwir fel y gall partïon â diddordeb fod yn bresennol.

Disgrifir y ffordd y caiff dyddiadau clyw eu pennu yng Nghanllawiau'r GOC ar gyfer Cyfarfodydd Rheoli Achosion.

Dyddiadau gwrandawiadau yn y dyfodol

Bydd gwybodaeth am wrandawiadau yn y dyfodol ar gael o leiaf fis ymlaen llaw, lle bo ar gael. 

2024

Chwefror 2024

 

21-23 Chwef & 5 Gorffennaf 2023 Gareth Long Rhybudd sylweddol
22 Chwefror Amandeep Sandhu Hysbysiad is-adolygiad
23 Chwefror Sundeep Kaushal 2il IO adolygiad hysbysiad
26 Chwef - 8 Maw Simon Rose Rhybudd sylweddol
29 Chwefror Philip Sowden Hysbysiad is-adolygiad
Mawrth 2024

 

1 Mar Michael Moon 2il Is-adolygiad hysbysiad
4 Mar  Nirmal Koasha Hysbysiad is-adolygiad
4-13 Mar Baber Malik Rhybudd sylweddol
6 Mar Richard Carr 5th IO adolygiad hysbysiad
7 Mar Naseem Suleman 1af IO adolygiad hysbysiad
15 Mar Andrew Maynard Hysbysiad is-adolygiad
18-27 Mar Ayesha Mahmood Rhybudd sylweddol
18 Mar Ravi Bhojwani 2il IO adolygiad hysbysiad
20 Mar Helen Lampka Hysbysiad is-adolygiad
25 Mar Christopher Watson 1af IO adolygiad hysbysiad
28 Mar Mohammed Ul-Haq 2il IO adolygiad hysbysiad
Ebrill 2024

 

3 Apr Sally Hilton 2il IO adolygiad hysbysiad
5 Apr Shahid Nazir 1af IO adolygiad hysbysiad