Ein polisïau

Ein polisïau

Mae gennym amrywiaeth o bolisïau gyda'n fframwaith Llywodraethu Gwybodaeth y mae'n rhaid i'r holl weithwyr, aelodau a'r rhai sy'n gweithio ar ein rhan ei ddilyn:

  • Polisi Diogelu Data - yn amlinellu ein dull o gydymffurfio â'r DPA a rheoliadau data eraill, gan gynnwys ein rolau a'n cyfrifoldebau, ein cydymffurfiaeth â'r wyth egwyddor DPA a thrin ceisiadau am ddata personol (Ceisiadau Mynediad Pwnc, SARS).
  • Polisi Rhyddid Gwybodaeth - yn amlinellu ein dull o reoli ein dyletswyddau Rhyddid Gwybodaeth, gan gynnwys ein cynllun cyhoeddi ac ymateb i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth.
  • Polisi Diogelwch Gwybodaeth - mae'n amlinellu'r egwyddorion allweddol i sicrhau bod ein gwybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel, gan gynnwys diogelwch swyddfa, trin, trosglwyddo a rhannu gwybodaeth, a sut i roi gwybod am achosion tybiedig neu wirioneddol o dorri data.
  • Polisi Datgelu - yn amlinellu ein dull o ddatgelu gwybodaeth bersonol a'n dull o gyhoeddi gwybodaeth.
  • Polisi Codi Llais - canllawiau i helpu ein staff mewn sefyllfaoedd lle mae angen iddynt ystyried codi llais am bryderon posibl cyn gynted â phosibl ac mewn ffordd briodol.

Mae'r fframwaith a'r polisïau cysylltiedig yn cael eu hategu â chanllawiau adrannol lleol i gael rhagor o fanylion ynghylch disgwyliadau gweithredol penodol.

Cynnwys cysylltiedig