Pryderon eraill y gallwn ymchwilio iddynt

Cwynion am arferion anghyfreithlon am bobl nad ydynt yn gofrestreion

Gellir dod o hyd i wybodaeth am gwynion sy'n ymwneud â chamddefnyddio teitl gwarchodedig neu ymgymryd â gweithgareddau optegol cyfyngedig yn ein protocol ymarfer anghyfreithlon.

I wneud cwyn am arfer anghyfreithlon, gallwch: