Ymunwch â'r gofrestr

Mae gwahanol ffyrdd o wneud cais am gofrestru ac mae'n dibynnu ar ba ran o'r gofrestr rydych am ei chysylltu.