Adnewyddu fel arbenigedd Presgripsiynu Annibynnol

Er mwyn cadw cofrestriad eich arbenigedd Presgripsiynu Annibynnol, rhaid i chi gwblhau'r cais isod yn ychwanegol at eich cais adnewyddu optometrydd trwy eich cyfrif MyGOC. Dylech gyflwyno'r ddau gais erbyn 15 Mawrth.

Gall methu ag adnewyddu eich cofrestriad arbenigol erbyn 31 Mawrth arwain at ei dynnu o'ch cofnod cofrestru.