Beth i'w wneud os bydd pryderon yn codi amdanoch chi