Gwybodaeth i ddarparwyr DPP newydd

Mae llawer o'r DPP y mae cofrestreion GOC yn ymgymryd ag ef yn cael ei ddarparu gan sefydliadau sydd wedi'u cofrestru gyda'r GOC i ddarparu DPP. Gall darparwyr DPP sydd wedi'u cofrestru gan GOC ddarparu DPP 'gwerth uwch' i weithwyr proffesiynol optegol, a gallant roi sicrwydd iddynt fod y dysgu a ddarperir yn sicr o ansawdd.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i'n darparwyr DPP fodloni safonau penodol er mwyn gallu cyflwyno dysgu. Mae'r rhain wedi'u nodi yn ein dogfen canllawiau ar gyfer darparwyr. Os ydych yn ystyried dod yn ddarparwr DPP, dylech ddarllen y canllawiau hyn yn drylwyr cyn cyflwyno'ch cais gan ei fod yn nodi sut olwg sydd ar DPP i weithwyr proffesiynol optegol. Efallai y bydd hefyd yn ddefnyddiol i chi ddarllen ein canllawiau DPP ar gyfer cofrestreion.

I gofrestru fel darparwr DPP, ewch i'n Porth MyDPP, cliciwch ar 'Ar gyfer darparwyr DPP newydd yn unig - cofrestrwch gyda'r GOC yma' a llenwch y ffurflen gais.

Sylwer, os oeddech chi'n ddarparwr CET yn ystod cylch 2019-21, nid oes angen i chi ailgofrestru fel darparwr DPP. Fodd bynnag, bydd angen i ddarparwyr CET nad ydynt wedi cyflwyno dysgu yn ystod cylch 2019-21 gofrestru. Darllenwch wybodaeth ar gyfer darparwyr DPP presennol am fwy.