Polisi codi llais (ar gyfer staff GOC)

Dogfen

Polisi codi llais (ar gyfer staff GOC)

Crynodeb

Mae'r canllawiau hyn i helpu ein staff mewn sefyllfaoedd lle mae angen iddynt ystyried codi llais am bryderon posibl cyn gynted â phosibl, ac mewn ffordd briodol.

Cyhoeddedig

Mai 2023