Cylch gorchwyl y Pwyllgor Buddsoddi

Dogfen

Crynodeb

Mae'r ddogfen hon yn nodi diben a strwythur y Pwyllgor Buddsoddi, gan gynnwys ei awdurdod, dyletswyddau, amlder a hysbysiad o gyfarfodydd.

Cyhoeddedig

23 Medi 2021