Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer: Gwrandawiadau a Sancsiynau Dangosol

Dogfen

Crynodeb

Datblygwyd y canllawiau hyn gan y Cyngor i'w defnyddio gan ei Bwyllgor Addasrwydd i Ymarfer wrth gynnal gwrandawiadau ac ystyried pa gosb, os o gwbl, i'w osod yn dilyn canfyddiad o addasrwydd diffygiol i ymarfer.