Rheoliadau ariannol

Dogfen

Crynodeb

Mae'r ddogfen hon yn darparu'r fframwaith gweithdrefnol ar gyfer materion ariannol y Cyngor Optegol Cyffredinol. Ei ddiben yw sicrhau bod aelodau a staff y Cyngor yn cydymffurfio â darpariaethau statudol penodol, arfer proffesiynol gorau a bod uniondeb materion ariannol y Cyngor yn cael ei ddiogelu.

Cyhoeddedig

6 Medi 2022