Cod Ymddygiad

Dogfen

Crynodeb

Mae'r Cod Ymddygiad yn darparu canllawiau i gynorthwyo aelodau i gyflawni eu dyletswyddau ac yn amlinellu cyfrifoldebau corfforaethol ac unigol y Cyngor a'n dyletswydd statudol i hyrwyddo, diogelu a chynnal iechyd a diogelwch y cyhoedd.

Cyhoeddedig

17 Gorffennaf 2006, diwygiwyd Ebrill 2009, diwygiwyd Tachwedd 2020