Cylch gorchwyl Panel Cynghori

Dogfen

Panel Cynghori - Cylch Gorchwyl

Crynodeb

Mae'r ddogfen hon yn nodi diben a strwythur y Panel Cynghori, gan gynnwys ei awdurdod penderfynu, dyletswyddau, ac amlder a hysbysiad cyfarfodydd.

Cyhoeddedig

Mehefin 2022