GOC yn penodi aelodau newydd i'r Pwyllgor Ymchwilio

Mae'r Cyngor Optegol Cyffredinol yn croesawu dau aelod newydd i'w Bwyllgor Ymchwilio. 

Mae Lisa Cole ac Ashley Francis yn ymuno â'r Pwyllgor fel aelodau sy'n dosbarthu optegydd. Bydd eu gwaith yn cefnogi'r GOC yn ei genhadaeth i ddiogelu'r cyhoedd trwy wneud penderfyniadau yn ystod cam ymchwiliadau'r broses addasrwydd i ymarfer.

Mae'r Pwyllgor Ymchwilio yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i gynnal safonau uchel yn y proffesiynau optegol. Mae'n ystyried honiadau efallai na fydd cofrestrydd yn addas i ymarfer, lle na all arholwyr achos gytuno, ac yn adolygu achosion lle mae'r arholwyr achos wedi gofyn am asesiad o iechyd neu berfformiad cofrestrydd.

Dechreuodd Lisa ac Ashley eu telerau ar 15 Ionawr 2024.

Lisa Cole

Lisa Cole

Mae Lisa yn optegydd lens gyswllt wedi'i achredu gan MECS. Ar hyn o bryd mae'n goruchwylio ac yn asesu myfyrwyr optometreg israddedig ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr. Mae gan Lisa dros 33 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector optegol, gan gynnwys sawl blwyddyn a dreuliwyd mewn rheoli ymarfer.

Cefndir

  • Cymhwysodd fel optegydd dosbarthu ym 1994 ac fel optegydd lens gyswllt yn 2002.
  • Gwirfoddolwr ac aelod o Vision Action.
  • Diddordebau mewn dosbarthu pediatrig arbenigol, lensys cyswllt arbenigol, a rheoli myosia.
Ashley Francis

Ashley Francis

Mae Ashley yn gweithio ar draws Gogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr. Dechreuodd ei yrfa fel cynorthwy-ydd optegol, yn ddiweddarach yn hyfforddi mewn labordy optegol fel technegydd gwydro ac yna dod yn hyfforddwr yn yr un ymarfer.

Cefndir

  • Graddiodd mewn Dosbarthu Offthalmig o Brifysgol Anglia Ruskin yn 2021.
  • Diddordebau mewn golwg isel, pediatreg, a patholeg ocwlar.