Cyfarfodydd y Cyngor

Mae ein Cyngor yn gosod cyfeiriad strategol y sefydliad. Fel arfer, bydd y 12 aelod o'r Cyngor yn cyfarfod yn gyhoeddus bedair gwaith y flwyddyn.

Mae'r aelodau hefyd yn mynychu seminarau strategol yn ystod y misoedd nesaf, i drafod meysydd allweddol o'n gwaith.

Oni nodir yn wahanol ar yr agenda, cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn rhithiol trwy Microsoft Teams. 

Os oes gennych ddiddordeb neu os hoffech fynychu, e-bostiwch governance@optical.org.

Cyfarfod nesaf y Cyngor

  • Dydd Mercher 13 Mawrth 2024
  • Wednesday 26 June 2024
  • Wednesday 25 September 2024
  • Wednesday 11 December 2024
  • Wednesday 19 March 2025

Papurau cyfarfod y Cyngor

Papurau cyfarfod y Cyngor

2011-2019 agenda a phapurau cyfarfod y Cyngor wedi'u harchifo (Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i fersiwn yr Archifau Gwladol o wefan flaenorol GOC.)