Safonau ac arweiniad

Fel rheoleiddiwr ar gyfer y proffesiynau optegol yn y DU, mae gennym gyfrifoldeb statudol dros osod safonau ar gyfer optometryddion, dosbarthu optegwyr, myfyrwyr optegol a busnesau optegol.