Rhifau cofrestru gydol oes

O 1 Ebrill 2021, fe wnaethom gyflwyno system rifo newydd ar gyfer y grwpiau canlynol o gofrestreion sy'n gwneud cais i gofrestru ar y gofrestr GOC:

  • cofrestreion newydd yn ymuno â'n cofrestr fel myfyrwyr; 
  • cofrestreion newydd sy'n ymuno â'n cofrestr gymwys fel optometryddion neu ddosbarthu optegwyr, ar ôl gwneud cais llwyddiannus drwy'r broses gofrestru y tu allan i'r DU; 
  • cofrestreion newydd yn ymuno â'n cofrestr fel cyrff corfforaethol; 
  • cofrestreion sy'n ymuno â'r gofrestr gymwysedig ar ôl bod yn gofrestreion myfyrwyr yn flaenorol; 
  • unigolion sy'n adfer i'n cofrestr, er enghraifft, ar ôl seibiant gyrfa neu ar ôl cael eu tynnu oddi ar y gofrestr am fethu â bodloni ein gofynion CET; a 
  • Cofrestreion busnes sy'n adfer i'n cofrestr. 

Dim ond cofrestreion a restrir uchod fydd yn cael eu heffeithio gan y newidiadau. Byddant yn cael rhif cofrestru 'oes' y byddant yn ei gadw yn ystod eu gyrfa broffesiynol. Byddwn yn cadw'r rhagddodiaid cyn y nifer i nodi a yw cofrestrydd yn optometrydd myfyrwyr, yn optegydd sy'n dosbarthu myfyrwyr, optometrydd, optegydd dosbarthol, optegydd dosbarthol, neu fusnes optegol.

Ni fydd cofrestreion presennol yn cael eu heffeithio a byddant yn cadw eu rhif cofrestru GOC cyfredol.