Protocol ar drin euogfarnau troseddol a ddatgelir gan gofrestreion

Dogfen

Crynodeb

Ymdrinnir â datganiadau troseddau troseddol fesul achos, mae'r canllaw hwn yn nodi sut mae'r Cyngor Optegol Cyffredinol yn ystyried y datganiadau hyn.

Cyhoeddedig

26 Mawrth 2009 (diwygiwyd 12 Hydref 2010)