Canllawiau datganiadau ar gyfer cofrestreion cwbl gymwys

Dogfen

Crynodeb

Mae'r ddogfen hon yn darparu canllawiau ar sut i wneud datganiad a'r egwyddorion a'r prosesau yr ydym yn eu defnyddio i ystyried ceisiadau gyda datganiadau.

Mae wedi'i anelu at:

  • optometryddion cwbl gymwys;
  • dosbarthu optegwyr, a;
  • y rhai sydd wedi cymhwyso dramor.

Cyhoeddedig

Tachwedd 2013