Cynllun Dirprwyo ar gyfer Rheolaeth Ariannol

Dogfen

Crynodeb

Pwrpas y ddogfen yw esbonio sut mae'r Cyngor yn cynnal ei faterion ariannol a'r gofynion a'r broses ar gyfer dirprwyo awdurdod, gan gynnwys terfynau cymeradwyo.

Cyhoeddedig

Medi 2023