Strategaeth a pholisi rheoli risg

Dogfen

Strategaeth a pholisi rheoli risg (Yn agor mewn tab newydd)

Crynodeb

Mae'r polisi yn rhoi manylion cyfrifoldebau, y broses rheoli risg, adnabod risg, dadansoddi, cofnodi, monitro ac adolygu.

Cyhoeddedig

Mehefin 2022