Polisi wrth gefn

Dogfen

Crynodeb

Mae'r polisi yn darparu fframwaith ar gyfer rheoli ein cronfeydd wrth gefn. Mae'r holl gronfeydd wrth gefn yn anghyfyngedig, er ein bod wedi dynodi rhai at ddibenion penodol. Rhoddir gwybodaeth am y lefelau targed ar gyfer rhai cronfeydd wrth gefn a'r amodau ar gyfer eu defnyddio.

Cyhoeddedig

Tachwedd 2020