Cylch gorchwyl y Pwyllgor Taliadau

Dogfen

Crynodeb

Mae'r ddogfen hon yn nodi diben a strwythur y Pwyllgor Taliadau, gan gynnwys ei awdurdod, dyletswyddau, amlder a hysbysiad o gyfarfodydd.

Cyhoeddedig

23 Medi 2021