Polisi Ffioedd Aelodau

Dogfen

Crynodeb

Mae'r polisi hwn yn amlinellu sut mae ffioedd aelodau'n cael eu pennu a sut y cânt eu hadolygu. Mae hefyd yn rhoi arweiniad ar bwy sydd â hawl i ffioedd ychwanegol a sut y telir ffioedd a threuliau.

Cyhoeddedig

Mawrth 2024