Polisi Rheoli Buddiannau

Dogfen

Polisi Rheoli Buddiannau

Crynodeb 

Mae'r polisi hwn yn rhoi arweiniad ar ba fuddiannau y mae'n rhaid eu datgan; sut a phryd i ddatgan buddiannau; sut i adnabod a rheoli gwrthdaro buddiannau; a sut y bydd diddordebau yn cael eu cyhoeddi.

Cyhoeddedig

Ionawr 2023