Polisi buddsoddi

Dogfen

Crynodeb

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i fuddsoddiad hirdymor cronfeydd wrth gefn y Cyngor, a'u buddsoddiad gan gynghorwyr allanol.

Cyhoeddedig

Tachwedd 2023