Canllawiau datganiadau i fyfyrwyr

Dogfen

Crynodeb

Mae'r ddogfen hon yn darparu canllawiau ar sut i wneud datganiad a'r egwyddorion a'r prosesau yr ydym yn eu defnyddio i ystyried ceisiadau gyda datganiadau.

Mae'r canllaw hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr.

Cyhoeddedig

Tachwedd 2013