Cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio, Risg a Chyllid

Dogfen

Crynodeb

Mae'r ddogfen hon yn nodi diben a strwythur y Pwyllgor Archwilio a Risg, gan gynnwys ei awdurdod, dyletswyddau, amlder a hysbysiad o gyfarfodydd.

Cyhoeddedig

23 Medi 2021