Polisi troseddau gwrth-ariannol

Dogfen

Polisi troseddau gwrth-ariannol

Crynodeb

Mae'r polisi hwn yn diffinio troseddau ariannol ac yn darparu enghreifftiau y gellir eu defnyddio i gydnabod gweithgarwch o'r fath. Mae'n nodi ein disgwyliadau mewn perthynas ag atal, canfod ac adrodd troseddau ariannol a chanlyniadau peidio â chydymffurfio â'r polisi.

Cyhoeddedig

Ionawr 2023