Gwneud cais i gael ei adfer i'r gofrestr gorfforaethol corff

Cam 1 o 6

Rhif GOC blaenorol
Manylion cyswllt
Person cyswllt sylfaenol
Cyfeiriad cofrestredig Tŷ'r Cwmnïau
Cyfeiriadau ymarfer ychwanegol