Adolygu a myfyrio gan gymheiriaid

Fel rhan o fod yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol, mae angen i'n cofrestreion fyfyrio ar eu dysgu a'u datblygiad. Rhaid iddynt hefyd weithio gyda'u cyfoedion i rannu eu profiadau a meddwl am sut y gallent wneud pethau'n wahanol yn y dyfodol.

Rhaid i bob cofrestrydd cymwys gwblhau un adolygiad gan gymheiriaid fesul cylch a chwblhau un ymarfer myfyriol fesul cylch er mwyn bodloni eu gofynion DPP. Rhaid i gofrestreion arbenigol hefyd gwblhau adolygiad cymheiriaid arbenigol y gellir ei gynnal gyda'u cyfoedion arbenigol. Gall optegwyr lens cyswllt hefyd gynnal eu hadolygiad cyfoedion ac ymarfer myfyriol gydag optometryddion.